series4fun.com

ดูหนังไทย Dear Galileo (2009) : หนีตามกาลิเลโอ

เรื่องย่อ : เมื่อสองวัยรุ่นสาวไทยขี้หนาว จับมือกันหนีเมืองไทยไปย่ำโลกเล่น คนหนึ่งหนีเรียนคนหนึ่งหนีรัก แผนคือ เสิร์ฟไป เที่ยวไป ลอนดอน ปารีส เวนิส ทริปสุดขั้วเริ่มต้นขึ้น บนคำสัญญาว่า จะไม่ทิ้งกัน.